Hälsosamt

Våra hus har diffusionsöppna väggar som anpassar sig efter rådande luftfuktighet vilket ger ett sunt och hälsosamt inomhusklimat. I våra väggar slipper ni en ångspärr av plast och andra material som kan försämra inomhusmiljön i ert hem. Den väl ljudisolerade väggen stänger även ute ovälkommet buller.

Ekonomiskt

Den enkla och snabba monteringen minskar arbetskostnaden. Väggarna går att bygga med olika tjocklekar så att byggnadens isoleringsbehov kan skräddarsys. Exempelvis tjockare vägg mot norr eller bullrig trafikled. Generellt kan man säga att byggkostnaden för våra hus är ca hälften av genomsnittskostnaden i riket.

Energieffektivt

Som kund kan ni välja en väggtjocklek som lever upp till kraven för lågenergihus gällande U-värde, utan att för den delen öka risken för fuktskador. Luftläckage elimineras vilket ger en billigare uppvärmning. Det innovativa byggsystemet innehåller mycket trä och ger en värmetrög byggnad, vilket jämnar ut temperaturvariationer naturligt och därmed sänker energiförbrukningen.

Våra Hus

Miljövänligt

Vi använder de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. En oberoende undersökning visar att våra väggsystem är 10 gånger mer miljövänliga än bästa jämförbara alternativ.

Klimatsmart

Trä binder koldioxid i hela livscykeln. Därmed bidrar vi i kampen mot den globala uppvärmningen. Våra väggar består av få komponenter vilket totalt sett medför få transporter och därmed mindre miljöbelastning.

Isolergrund

Vi ställer våra hus på isolergrund som är en tät och isolerande konstruktion som saknar köldbryggor mot fuktig mark. En kanalfläkt vänder luftströmmen nedåt vilket säkerställer att ingen förorenad luft når bostaden. Isolergrund är typgodkänd enligt svenska byggkrav, BBR med dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess. Isolergrund byggs endast av auktoriserade entreprenörer och grunderna levereras med 20 års garanti.